KARSBERG & 

EL-KHOLY CONSULT

Et samarbejde, der sikrer sucees og kvalitet gennem hele rekrutteringsforløbet

Image

Rekruttering

I den offentlige sektor

Karsberg & El-kholy er resultatet af et samarbejde mellem rekrutterings- og headhuntingsfirmaet Karsberg og det erhvervspsykologiske konsulenthus El-kholy Consult. Ved at kombinere rekrutteringserfaring og psykologfaglige kompetencer skaber vi kvalitetsbevidste og fagligt funderede rekrutteringsforløb for offentlige virksomheder.

Politisk styrede organisationer er oftest udfordret af, på en og sammen tid, at skulle levere nye og bedre ydelser på smartere og billigere måder, hvilket kan gøre det svært at finde og fastholde dygtige medarbejdere og ledere. Hos Karsberg & El-kholy har vi stor erfaring med at finde de bedst kvalificerede kandidater indenfor aller niveauer af politisk styrede organisationer.